Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ

|

Σύστημα το οποίο προσφέρει ισχυρότατη μαγνητική συγκράτηση όταν διαρέεται από συνεχές ρεύμα.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΙΡΟΣ

|

Ηλεκτρομηχανική διάταξη στην οποία ο πίρος του κλειδώματος ενεργοποιείται όταν η συσκευή συνδεθεί σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΠΡΙ

|

Ηλεκτρικές συσκευές που τοποθετούνται στην κάσα και συνεργάζονται με όλους σχεδόν τους τύπους των μηχανικών κλειδαριών.

Ενεργοποιούνται με δυο τρόπους:

• Παίρνοντας ηλεκτρικό ρεύμα (Fail Secure)
• Διακόπτοντας την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος (Fail Safe)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CONTROL)

|

Ηλεκτρονικές συσκευές με σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

MOTORIZED ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

|

Ηλεκτρικές κλειδαριές στις οποίες όλες οι λειτουργίες (κλείδωμα-ξεκλείδωμα) γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρικού μοτέρ κατόπιν εντολής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ

|

Κλειδαριές οι οποίες κλειδώνουν μηχανικά και ξεκλειδώνουν όταν τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα.