Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

ΦΟΡΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑ MR MONDIAL

|

C1511
Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 15x11x7cm
C2016
Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 20x16x9cm
C2518
Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 25x18x9cm
C3024
Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 30x24x9cm

________________________________________

2553/4 EURO
Φορητό ταμείο, με διαστάσεις 30x24x9cm με κερματοθήκη για ευρώ