Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

|

Πρισματικά μαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών τύπου
(SUPER SPECIAL, BRAVO EUROPA κ.λπ.)

80(D)x5(S)x16(d) (τύπου BRAVO)
80(D)x5(S)x16(d) CARBURE (τύπου BRAVO)
60,4(D)x5,25(S)x9,53(d) (τύπου DELTA)
60,4(D)x5,25(S)x9,53(d) CARBURE (UNOCODE)
68(D)x6(S)x16(d) (τύπου BOLLINI)
63(D)x5(S)x16(d) (τύπου HALLEY QUARK)
________________________________________

Μαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών τύπου χρηματοκιβωτίου-μπάρας
(TARGA, TECH κ.λπ.)


80(D)x1,5(S)x22(d) (τύπου TECH, TECHNICA)
80(D)x1,5(S)x22(d) CARBURE (τύπου TECH, TECHNICA)
80(D)x1,5(S)x22(d) Πλαϊνά δόντια (τύπου TECH, TECHNICA)
80(D)x1,2(S)x22(d) Πλαϊνά δόντια (τύπου TECH, TECHNICA)
63(D)x1,5(S)x16(d) CARBURE (τύπου HALLEY)
63(D)x1,8(S)x16(d) (τύπου CU45-ILCO ORION)
60.32(D)x1.14(S)x9.53(d) (τύπου DELTA FLAT)
70(D)x1,5(S)x16(d) (τύπου CU84-ILCO ORION)
63(D)x1,25(S)x16(d) (τύπου CU15-ILCO ORION)
64.6(D)x2.4(S)x9.53(d) (τύπου DELTA MULTICOPY)
100(D)x1(S)x22(d) CARBURE (PRIMA LASER)
100(D)x1,25(S)x22(d) CARBURE (IDEA,993)

________________________________________

Mαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών με βούλες τύπου KESO
(CLUB, MATRIX, TRIAX κ.λπ.)

F26 (D=6, L=48, P=0.80, β=82ο)
F20 (D=6, L=48, P=0.45, β=90ο)
F12A (D=6, L=48, P=1.8, β=90ο)
W104 (D=6, L=40, P=1.20, β=90ο) CARBURE
W105 (D=6, L=40, P=0.70, β=90ο) CARBURE
W106 (D=6, L=40, P=0.60, β=90ο) CARBURE
W107 (D=6, L=40, P=0.90, β=90ο) CARBURE
W108 (D=6, L=40, P=0.90, β=82ο)
W110 (D=6, L=40, P=0,6, β=100ο)
W111 (D=6, L=40, P=2,75, β=96ο)
W113 (D=6, L=40, P=0.76, β=100ο)
W132 (D=6, L=40, P=2, β=60ο)
W135 (D=6, L=40, P=0,55, β=90ο)

________________________________________

Μαχαίρια για μηχανές κοπής κλειδιών τύπου LASER
(CLUB MATRIX, TRIAX κ.λπ.)


F3
(D=6, L=48, d=1.5)
(D=6, L=48, d=1.5)F22 (D=6, L=42, d=2.5)
(D=6, L=48, d=1.5)F22 (D=6, L=42, d=2.5) CARBURE
(D=6, L=48, d=1.5)F30 (D=6, L=42, d=3)
(D=6, L=48, d=1.5)F44 (D=6, L=40, d=2)
(D=6, L=48, d=1.5)W101 (D=6, L=40, d=2.5) CARBURE
(D=6, L=48, d=1.5)W114 (D=6, L=40, d=2) CARBURE
(D=6, L=48, d=1.5)W129 (D=6, L=40, d=3) CARBURE
(D=6, L=48, d=1.5)W210 (D=6, L=40, d=1.05) CARBURE

________________________________________

Οδηγοί για μηχανές κοπής κλειδιών
τύπου CLUB, MATRIX κλπ.


A) Τ44 (D=6, L=48, d=2)
B) Τ12Α (D=6, L=48, Ρ=0,55, β=98ο)