Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

CISA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό προδιαγραφών για λουκέτα CISA βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ:12320:2001


Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού
ΕΔΩ________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κλειδαριών CISA για σωφρονιστικά καταστήματα

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ASIX

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

______________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ASTRAL

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων AP3S

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ASTRAL TEKNO

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων RS3S
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας μπάρας πανικού FAST TOUCH

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας μπάρας πανικού FAST PUSH

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας μπάρας πανικού NEW EUROPA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών CISA

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών ELECTRIKA

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________


Πιστοποιητικό λειτουργίας κλειδαριών CISA 571XX

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας αυτόματου μηχανισμού θυρών (σούστας) D0415

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

MUL-T-LOCK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων INTERACTIVE

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων 7x7

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

MUL-T-LOCK ITALY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό λειτουργίας κλειδαριών OMEGA PLUS (πρώην ESETY)

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

KABA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ExperT

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων Matrix

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

KABA - GEGE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων AP1000

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων pExtra

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού
ΕΔΩ

DISEC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό λειτουργίας defender MONOLITO

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό λειτουργίας defender SFERIK

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

OPERA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

|

Πιστοποιητικό προδιαγραφών ηλεκτροπίρων OPERA

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό αντοχής ηλεκτροπίρων OPERA

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

________________________________________

Πιστοποιητικό αντοχής ηλεκτρομαγνητών σειρών 181 και 190 OPERA

Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ