Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

Νέος FS Κατάλογος 2014

|
  • Νέος FS Κατάλογος 2014

Αγαπητοί συνεργάτες,

Λίγο πριν την εκπνοή του 2013 ο νέος Κατάλογος Προϊόντων 2014 της
"Φ. Σωτηρόπουλος & Υιός Ο.Ε."
είναι έτοιμος.

Οι πρώτες σελίδες του καταλόγου μας είναι αφιερωμένες στην Ιστορία του Κλειδιού. Μια μικρή αναφορά στο επαγγελμά μας, που έχει Ιστορία ίσως και πάνω από 4000 χρόνια και ήταν ιδιαιτέρως σημαντικό και απαραίτητο.
Μερικά από τα πολλά ιστορικά στοιχεία που υπάρχουν, μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε την σημαντικότητα του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Η διανομή έχει ξεκινήσει!

Ζητήστε μας το αντίτυπο του καταλόγου μας και θα σας παραδοθεί στον χώρο σας.