Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

Νέος μικρός ηλεκτροπίρος χωνευτός

|
  • Νέος μικρός ηλεκτροπίρος χωνευτός

• JEB-220 Μικρός χωνευτός ηλεκτροπίρος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Λειτουργία Fail Safe
DC (Τάση λειτουργίας) 12v
Διαστάσεις 150x22x30
Δύναμη συγκράτησης 894 Kgr
 Λεπτό στυλ, κατάλληλο για στενά προφίλ κουφωμάτων
 Ελεγχόμενη μείωση της καταναλώμενης ενέργειας, η οποία μεγιστοποιεί την αντοχή
Time Delay (Xρονοκαθυστέρηση) 4 επιλογών 0, 3, 6 και 9 sec
Αισθητήρας για την κατάσταση της πόρτας
 Προστασία πολικότητας