Φ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.

Partner Login OMEGA POINT

58015

|

Κλειδιά OPERA για πληκτρολόγιο DALLAS σε πλαστικό ABC, σε μαύρο χρώμα. Όλα τα κλειδιά DALLAS είναι μοναδικά και αδύνατον να αντιγραφούν. 
Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να ακυρωθούν από τη μνήμη του συστήματος DALLAS.