ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορίες
Χρώμα
Διάσταση
Σύστημα
Δεξιά-Αριστερή
Κέντρο

CES

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

2500 DIN

Κλειδαριά DIN μόνο γλώσσα για ενδιάμεσες πόρτες χω..

7734

Χωνευτή κλειδαριά γερμανικού τύπου Γίνεται Δ..

8234

Κλειδαριά ακτινοπροστασίας DIN  40mm-80mm/75mm ..

PSM CES

PSM Τεχνικά Χαρακτηριστικά • Βασικό επίπεδο προστ..

UDM CES

Κύλινδρος UDM Τεχνικά Χαρακτηριστικά • Υψηλό επίπ..