Νομός Ημαθείας

Βέροια

• Πασβάτης Νικόλαος
Μητροφάνους 12
τ: 23310-62562