Νομός Μεσσηνίας

Καλαμάτα

• Πεφάνης Πέτρος
Φαρών 144
τ: 27210 32222
e-mail: kleidaras32222@yahoo.gr