Οδηγίες Χρησεως Προιόντων

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

EN 1303 είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου κάθε κυλίνδρου για την ποσοτικοποίηση της αντίστασης στην διάρρηξη, της ανθεκτικότητας και  της ασφαλείας  του κλειδιού.Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1303:2005 κατατάσσει  τους κυλίνδρους  χρησιμοποιώντας ένα 8ψήφιο κωδικοποιημένο σύστημα.  Τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται περιλαμβάνουν την αντοχή του κυλίνδρου,  την αντοχή στη φωτιά, την ασφάλεια του κλειδιού  κα. O 8ψήφιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνει άμεσα την απόδοση ενός κυλίνδρου σε σχέση με κάποιον άλλον.Για να δείτε τη σχετική λίστα των χαραχτηριστικών που αξιολογούνται με το. Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1303:2005 πατήστε εδώ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ