Πιστοποιητικά

ABLOY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό Σούστας DC 240
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Σούστας DC 247
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Σούστας DC 247
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ


Πιστοποιητικό Protec 2
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL320
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL330
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL340
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL341
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL342
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL350
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Λουκέτο PL362
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Certa Motor locks
1. Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

2. Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ
3. Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Σειράς DIN
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Σειράς DIN
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό Σειράς DIN
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

ASSA BLOY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό Assa Abloy (Yale) Σούστας Σειράς 3500
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

CISA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό προδιαγραφών για λουκέτα CISA βάσει του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ:12320:2001
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κλειδαριών CISA για σωφρονιστικά καταστήματα
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ASIX
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ASTRAL
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων ASTRAL TEKNO
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων RS3S
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας μπάρας πανικού FAST TOUCH
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας μπάρας πανικού FAST PUSH
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας μπάρας πανικού NEW EUROPA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών CISA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας ηλεκτρομηχανικών κλειδαριών ELETTRIKA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κλειδαριών CISA 571XX
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας αυτόματου μηχανισμού θυρών (σούστας) D0415
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

DISEC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 

Πιστοποιητικό λειτουργίας defender MONOLITO
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας defender SFERIK
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

EVVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό 4KS
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό ICS
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό MCS
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό EPS
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ 

KABA - GEGE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων AP1000
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων pExtra
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων Matrix
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

MUL-T-LOCK ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων INTERACTIVE
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό λειτουργίας κυλίνδρων 7x7
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

MUL-T-LOCK ITALY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό λειτουργίας κλειδαριών OMEGA PLUS (πρώην ESETY)
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

OPERA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό προδιαγραφών ηλεκτροπίρων OPERA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό αντοχής ηλεκτροπίρων OPERA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

 

Πιστοποιητικό αντοχής ηλεκτρομαγνητών σειρών 181 και 190 OPERA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ

 

Πιστοποιητικό  ηλεκτροπίρων σειρών 246-248-256-258 OPERA
Κατεβάστε το PDF του πιστοποιητικού ΕΔΩ