ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

140201-02

Κλειδαριά μεσόπορτας με κέντρο 40mm βαρύ τύπου GEV..

160201 ΑΤΕΝΕ

• Κέντρο 40mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχ..

160201-02 ΑΤΕΝΕ

• Κέντρο 40mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχ..

1602010 ΑΤΕΝΕ

• Κέντρο 45mm (Γερμανίας) • Απόσταση από κέντρο κ..

160202 PATENT PICCOLA

• Κέντρο 40mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχ..

160202-20 PATENT PICCOLA

• Κέντρο 40mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχ..

160202-21 PATENT PICCOLA

• Κέντρο 50mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχ..

160206 PATENT GRANDE

Κέντρο 40mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρι ..

160206-001 PATENT GRANDE

• Κέντρο 40mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρ..

160206-021 PATENT GRANDE

• Κέντρο 45mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρ..

160206-03 PATENT GRANDE

• Κέντρο 50mm • Απόσταση από κέντρο κλειδιού μέχρ..

160210 ATENE

Κέντρο 45mm (Γερμανίας) • Απόσταση από κέντρο κλε..