ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατηγορίες
Τύπος

OPERA

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

01740

Τηλεσκοπική βάση στήριξης για τους ηλεκτρομαγνήτες..

03370

Πλάκα στήριξης για κυπρί θωρακισμένης πόρτας για κ..

03374

Πλάκα στήριξης για κυπρί θωρακισμένης πόρτας για κ..

13100TD

• Κουτιαστός ηλεκτρομαγνήτης με δύναμη συγκράτησης..

13700TD

• Κουτιαστός ηλεκτρομαγνήτης με δύναμη συγκράτησης..

18005

• Ηλεκτρομαγνήτης που συγκρατεί τις πόρτες ανοιχτέ..

18101

Ηλεκτρομαγνήτης που συγκρατεί τις πόρτες ανοιχτές ..

19001

• Ηλεκτρομαγνήτης που κρατάει τις πόρτες ανοιχτές ..

28800

• Κουτιαστός ηλεκτρομαγνητικός πίρος για καγκελόπο..

36612

Ηλεκτρικό κυπρί κατάλληλο για πόρτες που έχει τοπο..

36812

Ηλεκτρικό κυπρί σε μορφή Fail Safe κατάλληλο για π..

37512

Ηλεκτρικό κυπρί για θωρακισμένες πόρτες με ανταλλα..